பூண்டி புதுமை மாதாவின் ஆண்டு பெருவிழா முக்கிய நிகழ்வுகள்

பூண்டி புதுமை மாதாவின் ஆண்டு பெருவிழா முக்கிய நிகழ்வுகள் அன்னையின் பிள்ளைகளுக்காக… Poondi madha Basilica Annual feast 2019 important events for the children of the mother .

Continue reading

Suyamvaram on 15th August 2016

Poondi Madha Basilica has a marriage bureau. As in the past 3 years, we arranged a get together of all men and women of marriageable age who have registered their names with our bureau, on 15th August 2016. It was a one day program arranged by the priests of the...

Continue reading

Christmas, New Year and Easter Celebrations

This Year Christmas , New Year and the Easter Festivals were celebrated in a grand manner. Thousands of pilgrims flocked to the Basilica to celebrate these festivals. A Crib was decorated depicting the plight of the flood victims in Chennai and it was one of the highlights of these celebrations....

Continue reading