புனித வெள்ளி

நமது பூண்டி மாதா திருத்தலப் பேராலயத்தில் புனித வெள்ளி (இயேசுவின் திருப் பாடுகள்) திருச்சிலுவைப்பாதை, இறைவார்த்தை வழிபாடு, திருச்சிலுவை ஆராதனை, திரு விருந்து, ஆகிய நிகழ்வுகளில் ஏராளமான அன்னையின் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர். மரியே வாழ்க