புத்தாண்டு நள்ளிரவு திருப்பலி

பூண்டி புதுமை மாதா திருத்தல பேராலயத்தில் புத்தாண்டு நள்ளிரவு திருப்பலியினை திருத்தல அதிபர் பேரருட்திரு. சாம்சன் அடிகளார் தலைமையேற்று நிகழ்த்தினார். பேராலய உறுப்பினர்களின் கருத்துகளுக்காக திருப்பலியானது சிறப்பாக ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டது. அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்.

Continue reading