கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா

பூண்டி அன்னையின் அன்புப் பிள்ளைகளே! நமது பூண்டி மாதா பசிலிக்காவின் அதிபர் மற்றும் உதவி அதிபர் தந்தையர்கள் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா நல்வாழ்த்துக்கள்.

Continue reading