உயிர்ப்பு பெருவிழா Happy Easter

நமது பூண்டி மாதா திருத்தலப் பேராலயத்தில் ஆண்டவரின் பாஸ்காத் திருவிழிப்பு
உயிர்ப்பு பெருவிழா திருப்பலி, ஒளி வழிபாடு, இறைவார்த்தை வழிபாடு, திருமுழுக்கு வழிபாடு, ஆகிய நிகழ்வுகள் வெகு விமர்சையாக, ஏராளமான நம்பிக்கையாளர்கள் கலந்து கொள்ள மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது. பூண்டி மாதா பசிலிக்காவின் அதிபர், உதவி-அதிபர், அருள்தந்தையர்கள், அருள்கன்னியர்கள் மற்றும் இறைமக்கள் சார்பாக உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பு பெருவிழா நல்வாழ்த்துக்களை மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Dear Beloved Children of Poondi Madha! On behalf of the Rector, Vice-Rector, other Priests, Sisters and Faithful Wish You a Happy Easter