கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா

பூண்டி புதுமை மாதா பேராலயத்தில் நடைபெற்ற நள்ளிரவு கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா திருப்பலியில் ஏராளமான அன்னையின் பக்தர்கள் பங்குபெற்று சிறப்பித்தனர். திருப்பலியினை பேராலய அதிபர் பேரருள்திரு. சாம்சன் அடிகளார் தலைமையேற்று நடத்தினார்.

Continue reading