கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா

பூண்டி அன்னையின் அன்புப் பிள்ளைகளே! நமது பூண்டி மாதா பசிலிக்காவின் அதிபர் மற்றும் உதவி அதிபர் தந்தையர்கள் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா நல்வாழ்த்துக்கள்.

Continue reading

poondi madha

பூண்டி புதுமை மாதாவின் பிறப்புப் பெருவிழா தேர்பவனி

பூலோகம் போற்றும் பூண்டி புதுமை மாதாவின் பிறப்புப் பெருவிழாவை முன்னிட்டு தேர்பவனி மிக சிறப்பாக நடை பெற்றது.

Continue reading